سازمان مردم نهاد انجمن ITF ایران تحت نظارت وزارت کشور در نظر دارد دومین دوره مسابقات مجازی خود را به مناسبت یادبود
قهرمان ارزنده زنده یاد مهران نصر نصر آبادی در دو دسته بانوان و آقایان در رده های سنی مختلف و در بخش های فرم (Tul) ، شکستن اجسام
(Power) ، تکنیک های ویژه ( Special Technics) برگزار نماید. لذا از مربیان و تکوان-دوکاران گرامی دعوت می نماید، از تاریخ 16 / 12 / 99
لغایت تاریخ 25 / 12 / 99 نسبت به ثبت نام و ارسال اجراهای خود و شاگردانشان اقدام نمایند.
شرایط و مقررات عمومی:
1 .شرکت کنندگان میتوانند فیلم اجراهای خود را براساس جدول شماره یک با شرایط زیر به WhatsApp شماره 09123139892 ارسال
نمایند :
1.1 .کلیه شرکت کنندگان لطفا با رعایت شئونات و حجاب اسلامی در مسابقات شرکت کنند.
2.1 .شرکت کنندگان میتوانند در تمامی بخش های مجاز شرکت نمایند.
3.1 .لطفا تصویر برداری به صورت افقی انجام گردد.
4.1 .ضروری است قبل از شروع ، شرکت کننده ، نام ، رده سنی ، شماره ملی ، نام مربی و همچنین نام استان خود را در فیلم اعلام نماید.
5.1 .شرکت کننده عکس کارت ملی خود به همراه فیلم اجراهای خود ارسال نماید (برای رده های زیر 15 سال شرکت کننده یک عکس
از خود در حالیکه شناسنامه خود را در دست دارد ارسال نماید، خواهشمند است تصویر شناسنامه خوانا باشد)
6.1 .کیفیت و نور فیلم ضروری است به نحوی باشد که کلیه حرکات به خوبی دیده شود و صدای ضربات و تنفس شرکت کننده شنیده
شود.
2 .مسابقات در بخش فرم (Tul ) در 5 رده سنی زیر 12 سال، 12 الی 14 سال، 15 الی 17 سال، 18 الی 39 سال و 40 سال به بالا ، برگزار
میگردد.

شرکت کنندگان عزیز می توانند شرایط مسابقه و جدول مربوطه را از فایل زیر دانلود نمایند.
دعوتنامه مسابقات افلاین اسفند 99