به نام خالق هستی بوی باران ، بوی سبزه، بوی خاک شاخه های شسته ، باران خورده ، پاک … نرم نرمک می رسد اینک بهار خوش بحال روزگار فرخنده نوروز ۱۴۰۳ ،طلاقی آغاز بیداری و رویش زمین با مهمانی خداوند را به همه همراهان…