سازمان مردم نهاد انجمن ITF ایران تحت نظارت وزارت کشور در نظر دارد دومین دوره مسابقات مجازی خود را به مناسبت یادبود قهرمان ارزنده زنده یاد مهران نصر نصر آبادی در دو دسته بانوان و آقایان در رده های سنی مختلف و در بخش های…