اولین جلسه مدیران و دبیران کمیته های انجمن آی تی اف ایران در سال ۱۴۰۱

نخستین جلسه مدیران و دبیران و روئسای کمیته های انجمن تکوان-دو آی تی اف ایران در سال جدید با حضور بنيان گذار و ریاست محترم استاد جاوید شاهوردی در دفتر مرکزی انجمن برگزار شد.

در این جلسه در خصوص فعالیت کمیته ها و ارائه برنامه سه ماهه توسط رئیس کمیته ، شرکت در فعالیت های همگانی ، برگزاری دوره های بازآموزی فنی ، مربیگری و داوری ، همچنین برنامه های روابط عمومی در خصوص تولید محتوا و انتشار در رسانه ها به ویژه فضای مجازی بحث و گفتگو و تصمیمات لازم اتخاذ گردید .

روابط_عمومی