«اطلاعیه مسابقات»

انجمن ای تی اف ایران، دومین دوره مسابقات مجازی آفلاین را در سطح کشور برگزار می نماید.

سازمان مردم نهاد انجمن ITF ایران تحت نظارت وزارت کشور در نظر دارد سومین دوره مسابقات مجازی (آفلاین) خود را به مناسبت یاد بود زنده یاد یاشار رسولی در دو دسته بانوان و آقایان در رده های سنی مختلف و در بخش های فرم (Tul)، مبارزه (MATSOGI) و بخش اجرای حرکات تعادلی ، سرعتی  و پرشی پا (BAL GISOOL) برگزار نماید. لذا از مربیان و تکوان-دوکاران گرامی دعوت می نماید، از تاریخ 11/12/1400 لغایت تاریخ 22/12/1400 نسبت به ثبت نام و ارسال اجراهای خود و شاگردانشان اقدام نمایند.

شرایط و مقررات عمومی:

 1. شرکت کنندگان می توانند فیلم اجراهای خود را براساس جدول شماره یک با شرایط زیر به WhatsApp شماره 09113404008 ارسال نمایند:
  • لازم است شرکت کنندگان با رعایت شئونات و حجاب اسلامی در مسابقات شرکت کنند.
  • لازم است شرکت کنندگان از لباس ITF و در صورت نداشتن آن تی شرت و شلوار سفید استفاده نمایند.
  • شرکت کنندگان می توانند در تمامی بخش های مجاز شرکت نمایند.
  • لازم است تصویر برداری به صورت افقی انجام گردد.
  • لازم است قبل از شروع شرکت کننده نام رده سنی و شماره ملی خود را در فیلم اعلام نماید.
  • لازم است شرکت کننده عکس کارت ملی خود به همراه اجرا /ها ی خود ارسال نماید (برای رده های زیر 15 سال شرکت کننده یک عکس از خود در حالیکه شناسنامه خود را در دست دارد ارسال نماید، لازم است شناسنامه در عکس خوانا باشد)
  • لازم است کیفیت و نور فیلم به نحوی باشد که کلیه حرکات به خوبی دیده شود و صدای ضربات و تنفس شرکت کننده شنیده شود.
 2. مسابقات در بخش فرم (Tul) در 5 رده سنی زیر براساس جدول و قوانین زیر برگزار می گردد.

جدول شماره یک

ردیف رده سنی شرایط اجرای فرم (TUL)
1 زیر 11 سال دو فرم انتخاب اختیاری
2 12 الی 14 سال دو فرم انتخاب اختیاری
3 15 الی 17 سال یک فرم اختیاری و یک فرم از بین فرمهای 12(GE-BAEK) الی 14(CHOONG-JANG)
4 18 الی 39 سال یک فرم اختیاری و یک فرم از بین فرمهای 12(GE-BAEK) الی 24(TONG-ILL)
5 40 سال به بالا یک فرم اختیاری و یک فرم از بین فرمهای 12(GE-BAEK) الی 24(TONG-ILL)

 

معیارامتیاز دهی

 1. محتوی(نکات ) تکنیکی 10 امتیاز
 2. قدرت 6 امتیاز
 3. تعادل 6 امتیاز
 4. کنترل تنفس 6 امتیاز
 5. ریتم (موزن بودن اجرا حرکات پی در پی) 6 امتیاز
 6. مسابقات در بخش مبارزه (MATSOGI) در 5 رده سنی زیر براساس جدول و قوانین زیر برگزار می گردد.

جدول شماره دو

ردیف رده سنی شرایط اجرای مبارزه (MATSOGI)
1 زیر 11 سال ضربات مبارزه ای پا بصورت پی در پی به میت
2 12 الی 14 سال ضربات مبارزه ای پا بصورت پی در پی به میت
3 15 الی 17 سال ضربات مبارزه ای پا بصورت پی در پی به میت
4 18 الی 39 سال ضربات مبارزه ای پا بصورت پی در پی به میت
5 40 سال به بالا ضربات مبارزه ای پا بصورت پی در پی به میت

 

معیارامتیاز دهی

 1. پاداش یک امتیازی میت در زمان1 دقیقه شامل:

تعداد ضربات مستقیم پا برروی میت ،محدوده وسط(ارتفاع شکم بازیکن)برروی

 1. پاداش دو امتیازی در زمان1 دقیقه شامل:

تعداد ضربات پا برروی میت ،محدوده بالا( ارتفاع صورت بازیکن)

تعداد ضربات پرشی پا برروی میت ،محدوده وسط(ارتفاع شکم بازیکن)

 1. پاداش سه امتیازی در زمان 1 دقیقه شامل:

تعداد ضربات پرشی پا ضربه پا برروی میت ،محدوده بالا( ارتفاع صورت بازیکن)برروی میت

تعداد ضربات پرشی / چرخشی 180 درجه پا برروی میت ،محدوده وسط(ارتفاع شکم بازیکن)

 1. پاداش چهار امتیازی در زمان1 دقیقه شامل:

تعداد ضربات پرشی / چرخشی 180 درجه پا برروی میت ،محدوده بالا( ارتفاع صورت بازیکن)

تعداد ضربات پرشی / چرخشی 360 درجه یا بیشتر پا برروی میت ،محدوده وسط(ارتفاع شکم بازیکن)

 1. پاداش پنج امتیازی زمان1 دقیقه شامل:

تعداد ضربات پرشی / چرخشی 360 درجه پا برروی میت ،محدوده بالا( ارتفاع صورت بازیکن)

*توجه : چنانچه در زمان اجرای ضربات پرشی تعداد ضربات پا 2 یا 3 ضربه باشد هر ضربه امتیاز مجزای خود را کسب می کند

 1. مسابقات در بخش اجرای حرکات تعادلی ، سرعتی و پرشی پا (BAL GISOOL) در 5 رده سنی زیر براساس جدول و قوانین زیر برگزار می گردد.

جدول شماره سه

ردیف رده سنی شرایط اجرای تکنیکهای پا(BAL GISOOL) اختیاری
1 زیر 11 سال ضربه پرشی پا به جلو (توی میو نوپی آب چاگی)  – تعادلی یوپ چاگی-سرعتی موم دولیو چاگی
2 12 الی 14 سال ضربه پرشی پا به جلو (توی میو نوپی آب چاگی) – تعادلی یوپ چاگی-سرعتی موم دولیو چاگی
3 15 الی 17 سال ضربه پرشی با روی پا به جلو (توی میو نوپی دولیو چاگی) – تعادلی یوپ چاگی-سرعتی موم دولیو چاگی
4 18 الی 39 سال ضربه پرشی با روی پا به جلو  (توی میو نوپی دولیو چاگی) – تعادلی یوپ چاگی-سرعتی موم دولیو چاگی
5 40 سال به بالا ضربه پرشی با روی پا به جلو (توی میو نوپی دولیو چاگی) – تعادلی یوپ چاگی-سرعتی موم دولیو چاگی

نحوه و محدوده جرای تکنیک

 • فردی که تکنیک پرشی اجرا می کند لازم است از روی گارد دفاع پالموک دبی ماکی اجرا را شروع و بعد از اتمام اجرای تکنیک روی همان گارد بایستد.
 • در اجرای ضربات پرشی پا بصورت توی میو نوپی چاگی ارتفاع محل قرارگیری میت می بایست قبل از اجرای ضربه توسط متر اندازه گیری و کاملا واضح نشان داده شود. بالاترین ارتفاع به شرط اجرای صحیح برنده محسوب می گردد.
 • حداقل ارتفاع برای اجرای ضربه پرشی پا به جلو (توی میو نوپی آب چاگی) براساس جدول زیر می باشد.

جدول شماره چهار

تکنیک زیر 11 سال 12 الی 14 سال 15 الی 17 سال دختران 15 الی 17 سال پسران زنان (بزرگسالان) مردان (بزرگسالان) 40 سال به بالا
توی میو نُپی چاگی بدون محدودیت بدون محدودیت حداقل ارتفاع 2.2 متر حداقل ارتفاع 2.7 متر حداقل ارتفاع 2.3 متر حداقل ارتفاع 2.8 متر بدون محدودیت

 

 • محدوده اجرای تکنیک تعادلی یوب چاگی سینه بازیکن می باشد.
 • تکنیک سرعتی موم دولیو چاگی می بایست بدون توقف و بر روی یک محور پا در محدوده سینه بازیکن اجرا گردد.
 1. به نفرات برتر حکم و مدال اهداء می گردد.
 2. از استعدادهای برتر جهت شرکت در اردوهای تیم منتخب کشور دعوت به عمل خواهد آمد.
 3. هزینه شرکت در مسابقات رایگان می باشد.

 

و من ا… توفیق

سید رسول بوساکی

رییس کمیته مسابقات انجمن ای تی اف