برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمد عباسی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور

احتراما بدینوسیله ضمن تبریک سال نو که از طرف مقام معظم رهبری سال تولید ، دانش بنیان و اشتغال آفرین نامگذاری شده است ، انتصاب شایسته جنابعالی را که از جمله چهره های انقلابی و ارزشی و ولایی،دلسوز و از سرمایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی هستید تبریک عرض می نمایم .
برای شما برادر گرانقدر عزت، سربلندی، سلامتی و توفیق روزافزون در خدمتگزاری به اسلام و انقلاب و ملت عزیز ایران اسلامی را از درگاه ایزد منان مسألت می نمایم.

سپردن جایگاه حساس و ویژه معاونت وزیر و ریاست سازمان امور اجتماعی کشور به دست های با کفایت شما مدیر انقلابی ، مهر تاییدی بر اعتقاد دولت مردمی ایران قوی بر حرکت در مسیر شایسته گزینی و نوید بخش افق های روشن توسعه نوین خواهد بود که بیانگر تعهد و روحیه مردمی و خدمتگزاری جنابعالی در صحنه های مختلف خدمت صادقانه به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است.

بی تردید سابقه انقلابی، تجارب ارزنده و سوابق درخشان مدیریتی شما گامی ارزشمند برای رسیدن به اهداف جهادی و تحول آفرین دولت مردمی نظام اسلامی و سر منشاء برکات، توسعه و پیشرفت توام با تعالی همه جانبه خواهد بود.
امیدوارم با عنایت خداوند متعال و توجهات و استمرار راه مقدس شهداء والا مقام کشور عزیزمان موفق و سربلند باشید.
از درگاه خداوند متعال، عزت، سربلندی و توفیقات همه خدمتگزاران به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسألت دارم و برای حضرتعالی مزید توفیقات جهت خدمتی سرشار از توکّل الهی در مسیر رشد و شکوفایی را آرزومندم.